Phiếu giao hàng là gì? Tại sao tôi phải ký phiếu giao hàng

 Phiếu giao hàng là chứng từ xác thực việc giao hàng của OrderTaoBao cho Quý khách. Khi nhận hàng, nhân viên OrderTaoBao sẽ gửi phiếu giao hàng, trên đó có danh sách các kiện hàng giao cho Quý khách. Quý khách cần kiểm tra đầy đủ thông tin các kiện hàng có trên phiếu trước khi ký nhận. Trong trường hợp sau khi đã ký nhận, Quý khách khiếu nại không nhận được kiện hàng đã có trên phiếu, OrderTaoBao sẽ không giải quyết khiếu nại của Quý khách.

Để xem danh sách các phiếu giao hàng đã giao, vui lòng truy cập tại trang Phiếu giao hàng: https://customer.ordertaobao.net/DeliverySlip

Trân Trọng,                                                                                 

BQT OrderTaoBao.net

OTB - Đơn vị nhận order hàng Trung Quốc uy tín, giá rẻ

Fanpage: https://facebook.com/ordertaobao.net

Email: otb1688@gmail.com

Tạo tài khoản đặt hàng: tại đây

Cài đặt công cụ: tại đây

Hotline: 022 9999 3979

t